100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W dowód uznania za pracę nad kształtowaniem u dzieci postaw patriotycznych, umiłowania ojczyzny, szacunku dla symboli i barw narodowych oraz tradycji i zwyczajów, na wniosek Kapituły, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty przyznał naszej placówce

Certyfikat SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU.

Ogłoszenia...Certyfikaty...

Wakacje za...

23 dni
Copyright