ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ W R. SZK. 2017-18

Planowane wychowawstwa w klasie 0 i klasach 1.

 • 0.a Aleksandra Wiśniewska
 • 1.a Zdzisława Drzewiecka
 • 1.b Martyna Stanik

Planowane wychowawstwa w klasach 4.

 • Iwona Haryńska -  nauczyciel informatyki
 • Kazimierz Stancel - nauczyciel matematyki
 • Sebastian Ulenberg - nauczyciel historii
 • Katarzyna Zapolska - nauczyciel wychowania fizycznego

Planowane wychowawstwa wynikające z kontynuacji

 • 2.a Jolanta Tucholska
 • 3.a Anna Dalidowicz
 • 3.b Monika Marchelek
 • 3.c Alina Tokarska
 • 3.d Ewa Kowalska
 • 5.a Małgorzata Witkowska - nauczyciel matematyki
 • 5.b Małgorzata Warecha - nauczyciel języka polskiego
 • 6.a Małgorzata Wojtal - nauczyciel języka polskiego
 • 6.b Elżbieta Wnęk-Cieszkowska - nauczyciel muzyki i plastyki
 • 6.c Anna Zaniewska - nauczyciel matematyki
 • 7.a Katarzyna Ciekot - nauczyciel biologii i przyrody
 • 7.b Maria Adamowska - nauczyciel biologii i przyrody

*Zastrzega się możliwość dokonania zmian w przydziale wychowawstw w miesiącu sierpniu z powodu nieprzewidzianych w chwili obecnej okoliczności.

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

181 dni
Copyright