DISCIPULUS ACTIVIUS

Uczniów, którzy mogą pochwalić się sukcesami pozaszkolnymi w różnych dziedzinach, zapraszamy do składania dowodów świadczący o ich aktywności - udziale w konkursach, olimpiadach wiedzy, zawodach sportowych, itp. Udokumentowane informacje należy składać do środy (20 czerwca) do p. Iwony Haryńskiej lub p. Anny Dalidowicz.

Regulamin konkursu zobacz...

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Wakacje za...

240 dni
Copyright