GORĄCZKA ZŁOTA 2018

Podsumowaliśmy akcję Gorączka Złota, która poległa na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. Inicjatywa ta, oprócz pozyskania środków na kolonie, działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin, ma także wymiar społeczny, ponieważ podczas akcji promowana jest idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Zebrane fundusze pomogą zrealizować następujące działania:

  • dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych,
  • pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych,
  • wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Nasi wolontariusze rozpoczęli zbiórkę monet już od września. Wszystkie monety zostały przekazane do PCK w Elblągu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i udział w akcji.

20180206_080537.jpg 20180529_130858.jpg 20180529_140041.jpg

Ogłoszenia...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZK.
19.06. (środa)

kl. 7-8 godz. 08:30
kl. 5-6 godz. 10:30
kl. 3-4 godz. 12:00
kl. 0-2 godz. 13:30


Certyfikaty...

Wakacje za...

2 dni
Copyright