MAMY CERTYFIKAT

Nasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" zorganizowanej przez Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Dzięki zaangażowaniu i pracy, naszej placówce został przyznany Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM.

Ogłoszenia...Certyfikaty...

Wakacje za...

23 dni
Copyright