ODESZŁA PANI IRENA WOŹNIAK

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Irena Woźniak, która w latach: 1989 - 2001 pełniła funkcję Dyrektora naszej szkoły.

Ogłoszenia...Certyfikaty...

Wakacje za...

23 dni
Copyright