REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych nie odbędzie się przez eped, ale zostanie przeprowadzona bezpośrednio w szkole zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2019-2020.

Ogłoszenia...Certyfikaty...

Wakacje za...

23 dni
Copyright