REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych nie odbędzie się przez eped, ale zostanie przeprowadzona bezpośrednio w szkole zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2019-2020.

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

13 dni
Copyright