REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

 Komunikat MEN na temat rekrutacji na r. szk. 2019-20

 Ulotka dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r. szk. 2019-20

Ogłoszenia...


25.09.19 kl. 8. godz. 16:3025.09.19
Zdjęcia klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

119 dni
Copyright