REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

 Komunikat MEN na temat rekrutacji na r. szk. 2019-20

 Ulotka dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r. szk. 2019-20

Ogłoszenia...Certyfikaty...

Wakacje za...

23 dni
Copyright