OBIADY

Odpłatność za obiady w marcu wynosi: 21 x 3,00 zł = 63,00 zł. Wpłacać należy w dniach: 01. - 08.03.2019 w godz. 07:00 - 14:00.

Ogłoszenia...


27.03. godz. 16:30 kl. 4-8
28.03. godz. 16:30 kl. 0-3

Certyfikaty...

Wakacje za...

86 dni
Copyright