OBIADY

Odpłatność za obiady w czerwcu wynosi: 12 x 3,00 zł = 36,00 zł. Wpłacać należy w dniach:  03 - 07.06.2019 r. w godz. 07:00 - 14:00.

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

45 dni
Copyright