OBIADY

Odpłatność za obiady w kwietniu wynosi:18x2,70 zł = 48,60 zł. Wpłacać należy w dniach: 04-06.04.2018 w godz. 7:00-14:00. Prosimy o wpłaty w wyznaczonym terminie.

Ogłoszenia...


PÓŁKOLONIE

Certyfikaty...

Wakacje za...

57 dni
Copyright