OBIADY

Odpłatność za obiady w czerwcu  wynosi: 14 x 2,70 zł = 37,80 zł. Wpłacać należy w dniach: 04-06.06.2018 w godz. 07:00-14:00.

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

184 dni
Copyright