OBIADY

Odpłatność za obiady w czerwcu  wynosi: 14 x 2,70 zł = 37,80 zł. Wpłacać należy w dniach: 04-06.06.2018 w godz. 07:00-14:00.

Ogłoszenia...

Zdjęcia klasowe


08.10.2018 r.

Certyfikaty...

Wakacje za...

271 dni
Copyright