PLIKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

*prawa autorskie zastrzeżone

 wyniki klasyfikacji kl. 0

 wyniki klasyfikacji kl. 1-3

 wyniki klasyfikacji kl. 4-7

 motywacja oceny niedostatecznej

 motywacja nagannego zachowania

 sprawozdanie z zajęć prowadzonych w ramach godzin dyrektorskich

 sprawozdanie z działalności koła/zajęć

 sprawozdanie konkursy

 udział w konkursach, zawodach

 informacja o pracy nauczyciela

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 1

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 2

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 3

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 4-8

 wdrażanie programów projektów

Ogłoszenia...


27.03. godz. 16:30 kl. 4-8
28.03. godz. 16:30 kl. 0-3

Certyfikaty...

Wakacje za...

86 dni
Copyright