PLIKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

*prawa autorskie zastrzeżone

 wyniki klasyfikacji kl. 0

 wyniki klasyfikacji kl. 1-3

 wyniki klasyfikacji kl. 4-7

 motywacja oceny niedostatecznej

 motywacja nagannego zachowania

 sprawozdanie z zajęć prowadzonych w ramach godzin dyrektorskich

 sprawozdanie z działalności koła/zajęć

 sprawozdanie konkursy

 udział w konkursach, zawodach

 informacja o pracy nauczyciela

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 1

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 2

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 3

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 4-8

 wdrażanie programów projektów

Ogłoszenia...

  
17.01. kl. 0-3 godz. 16.30


 PÓŁZIMOWISKO

Certyfikaty...

Wakacje za...

154 dni
Copyright