STYPENDIA

Departament Edukacji poinformował, że uczniowie z naszej szkoły: Martyna Falęcka, Piotr Stołycia i Jacek Wachowicz otrzymali jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Elbląg na wyrównywanie szans edukacyjnych za wysokie wyniki oraz osiągnięcia w II semestrze roku szkolnego 2018/19.

Ogłoszenia...

DRZWI OTWARTE
"W ŚWIECIE WODY"

5 MARCA
godz. 17:00-18:30
ZAPRASZAMY!25.03. kl. 4-6 godz. 16:30
26.03. kl. 0-3 godz. 16:30

Certyfikaty...

Wakacje za...

124 dni
Copyright