KORONAWIRUS - informacje

dokument pdf Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem

dokument pdf Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół

dokument pdf Bezpieczny powrót do szkół - konferencja MEN

dokument pdf Wewnętrzny regulamin funkcjonowania SP15 wraz z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii

dokument pdf Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SP15

dokument pdf Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania epidemii koronawirusa

dokument pdf Procedury obowiązujące w szatni szkolnej na czas trwania epidemii koronawirusa

dokument pdf Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej na czas trwania epidemii koronawirusa

dokument pdf Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

dokument pdf Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

dokument pdf Procedury bezpieczeństwa zajęć MOS i MOSiR na rok szkolny 2020-21

SANEPID ZALECA zobacz »