EKSPERYMENT EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI

Eksperyment Edukacją Przyszłości

dokument pdf Rekrutacja do projektu

dokument pdf Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizacji zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. Wartość projektu ogółem wynosi 4 310 057,63 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4 078 457,63 zł. Projekt jest skierowany do 680 uczniów (kl. VII) w cyklu dwuletnim, 100 nauczycieli z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz 150 rodziców/opiekunów tych uczniów. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Ogłoszenia

ZDJĘCIA KLASOWE

10 października

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Wakacje za...

260 dni
Dane teleadresowe...
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
  •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
  • sekretariat tel. 55 625 86 01
  • e-mail sp15@elblag.eu
  • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright