KADRA PEDAGOGICZNA 2017-18

Dyrektor Marzanna Czerepko

Wicedyrektor Katarzyna Jankowska

Kierownik świetlicy Grażyna Nowacka


Pedagog Jolanta Pawłowska

Psycholog Marzena Szlitter

Logopeda Magdalena Kruszewska

Bibliotekarz Lucyna Licznerska


Edukacja wczesnoszkolna

0 Aleksandra Wiśniewska, Anna Miśkiewicz
1.a Zdzisława Drzewiecka
1.b Martyna Stanik
2.a Jolanta Tucholska
3.a Anna Dalidowicz
3.b Monika Marchelek
3.c Alina Tokarska
3.d Ewa Kowalska


II etap kształcenia

 Religia

Ołeksandra Bednarz
ks. Szymon Kula
Anna Małecka

Język polski

Agata Syryjczyk
Małgorzata Warecha (5.b)
Małgorzata Wojtal (6.a)

Język angielski

Monika Czachorowska
Anna Gerej-Gula
Olga Korwel (4.d)

Język niemiecki

Lucyna Rejchert

Muzyka

Robert Furs

Plastyka

Marta Kaczmarek
Helena Wojciechowska

 Historia

Sebastian Ulenberg (6.b)

Geografia

Anna Konopko

Przyroda, biologia

Maria Adamowska (7.b)
Katarzyna Ciekot (7.a)

Chemia, fizyka

Ewa Banach

Matematyka

Kazimierz Stancel (4.c)
Małgorzata Witkowska (5.a)
Anna Zaniewska (6.c)

Zajęcia komputerowe, informatyka

Iwona Haryńska (4.b)
Katarzyna Jankowska

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Jakub Haryński
Adam Torbicz
Sebastian Ulenberg (6.b)
Katarzyna Zapolska (4.a)

Zajęcia techniczne, technika

Anna Zaniewska (6.c)

 Doradztwo zawodowe

Krystyna Kulla 


Nauczyciele świetlicy

Katarzyna Ciekot
Anetta Ciucias
Magdalena Kruszewska
Anna Miśkiewicz
Grażyna Słodownik
Agata Syryjczyk
Adam Torbicz
Katarzyna Ziółkowska

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

150 dni
Copyright