KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Marzanna Czerepko

Wicedyrektor Katarzyna Jankowska

Kierownik świetlicy Grażyna Nowacka


Pedagog Jolanta Pawłowska

Psycholog Marzena Szlitter

Logopeda Magdalena Kruszewska

Bibliotekarz Lucyna Licznerska


Edukacja wczesnoszkolna

0
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b


II etap kształcenia

 Religia

Ołeksandra Bednarz
ks. Szymon Kula
Anna Małecka

Język polski

Marta Korszańska-Wika
Agata Syryjczyk
Małgorzata Warecha
Małgorzata Wojtal

Język angielski

Monika Czachorowska
Karolina Zaskiewicz

Język niemiecki

 Joanna Popielarczyk

Muzyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska
Rafał Wawrzyk

Plastyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska

 Historia

Marta Korszańska-Wika
Sebastian 
Ulenberg

 Wiedza o społeczeństwie

 Sebastian Ulenberg

Geografia

Barbara Żak

Przyroda, biologia

Maria Adamowska
Katarzyna Ciekot

Chemia, fizyka

Ewa Banach

Matematyka

Ewa Banach
Kazimierz Stancel

Małgorzata Witkowska
Anna Zaniewska

Zajęcia komputerowe, informatyka

Iwona Haryńska
Katarzyna Jankowska
Joanna Popielarczyk

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Jakub Haryński
Adam Torbicz
Katarzyna Zapolska

Zajęcia techniczne, technika

Anna Zaniewska

 Doradztwo zawodowe

Agnieszka Skórowska

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Sławomir Drobot


Nauczyciele świetlicy

Marta Chalastra
Katarzyna Ciekot
Magdalena Kruszewska
Justyna Maśnik
Katarzyna Ziółkowska

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

13 dni
Copyright