KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor: Marzanna Czerepko

Wicedyrektor: Katarzyna Jankowska

Kierownik świetlicy: Grażyna Nowacka

Edukacja wczesnoszkolna

 • Aleksandra Wiśniewska 0.a
 • Zdzisława Drzewiecka 1.a
 • Martyna Stanik 1.b
 • Jolanta Tucholska 2.a
 • Anna Dalidowicz 3.a
 • Monika Marchelek 3.b
 • Alina Tokarska 3.c
 • Ewa Kowalska 3.d

II etap kształcenia:

 • Język polski (4-8)
 • Język angielski (4-8)
 • Język niemiecki (7-8)
 • Matematyka (4-8)
 • Informatyka (4-8)
 • Historia (4-8)
 • Wychowanie fizyczne (4-8)
 • Muzyka (4-7)
 • Plastyka (4-7)
 • Przyroda (4)
 • Geografia (5-8)
 • Biologia (5-8)
 • Technika (4-6)
 • Chemia (7-8)
 • Fizyka (7-8)
 • Religia (4-8)
 • Wiedza o społeczeństwie (8)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (8)

*w oczekiwaniu na materiały...

Nauczyciele świetlicy:

*w oczekiwaniu na materiały...

Pedagog

 • Jolanta Pawłowska
 • Marzanna Czerepko

  Psycholog

 • Marzena Szlitter

  Logopeda

 • Magdalena Kruszewska

Bibliotekarz

 • Lucyna Licznerska

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

181 dni
Copyright