KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Marzanna Czerepko

Wicedyrektor Katarzyna Jankowska

Kierownik świetlicy Grażyna Nowacka


Pedagog Jolanta Pawłowska

Psycholog Marzena Szlitter

Logopeda Magdalena Kruszewska

Bibliotekarz Lucyna Licznerska


Edukacja wczesnoszkolna

0 Aleksandra Wiśniewska, Anna Miśkiewicz
1.a Zdzisława Drzewiecka
1.b Martyna Stanik
2.a Jolanta Tucholska
3.a Anna Dalidowicz
3.b Monika Marchelek
3.c Alina Tokarska
3.d Ewa Kowalska


II etap kształcenia

 Religia

 • Ołeksandra Bednarz
 • ks. Szymon Kula
 • Anna Małecka

Język polski

 • Agata Syryjczyk
 • Małgorzata Warecha (5.b)
 • Małgorzata Wojtal (6.a)

Język angielski

 • Monika Czachorowska
 • Anna Gerej-Gula
 • Olga Korwel (4.d)

Język niemiecki

 • Lucyna Rejchert

Muzyka

 • Robert Furs

Plastyka

 • Marta Kaczmarek
 • Helena Wojciechowska

 Historia

 • Sebastian Ulenberg (6.b)

Geografia

 • Anna Konopko

Przyroda, biologia

 • Maria Adamowska (7.b)
 • Katarzyna Ciekot (7.a)

Chemia, fizyka

 • Ewa Banach

Matematyka

 • Kazimierz Stancel (4.c)
 • Małgorzata Witkowska (5.a)
 • Anna Zaniewska (6.c)

Zajęcia komputerowe, informatyka

 • Iwona Haryńska (4.b)
 • Katarzyna Jankowska

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

 • Jakub Haryński
 • Adam Torbicz
 • Sebastian Ulenberg (6.b)
 • Katarzyna Zapolska (4.a)

Zajęcia techniczne, technika

 • Anna Zaniewska (6.c)

 Doradztwo zawodowe

 • Krystyna Kulla 

Nauczyciele świetlicy

 • Katarzyna Ciekot
 • Anetta Ciucias
 • Magdalena Kruszewska
 • Anna Miśkiewicz
 • Grażyna Słodownik
 • Agata Syryjczyk
 • Adam Torbicz
 • Katarzyna Ziółkowska

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Wakacje za...

178 dni
Copyright