KADRA PEDAGOGICZNA 2018-19

Dyrektor Marzanna Czerepko

Wicedyrektor Katarzyna Jankowska

Kierownik świetlicy Grażyna Nowacka


Pedagog Jolanta Pawłowska

Psycholog Marzena Szlitter

Logopeda Magdalena Kruszewska

Bibliotekarz Lucyna Licznerska


Edukacja wczesnoszkolna

0 Marta Chalastra, Agnieszka Pepłowska
1.a Alina Tokarska
1.b Monika Marchelek
1.c Anna Dalidowicz
2.a Ewa Kowalska
2.b Martyna Stanik
3.a Jolanta Tucholska


II etap kształcenia

 Religia

Ołeksandra Bednarz
ks. Szymon Kula
Anna Małecka

Język polski

Marta Korszańska-Wika
Agata Syryjczyk 4.c
Małgorzata Warecha 6.b
Małgorzata Wojtal 7.a

Język angielski

Monika Czachorowska
Piotr Mazurowski
Joanna Sznajder

Język niemiecki

 Joanna Popielarczyk  4.b

Muzyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska 5.d
Rafał Wawrzyk

Plastyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska 5.d

 Historia

Marta Korszańska-Wika
Sebastian 
Ulenberg 7.b

 Wiedza o społeczeństwie

 Sebastian Ulenberg 7.b

Geografia

Barbara Żak

Przyroda, biologia

Maria Adamowska 8.b
Katarzyna Ciekot 8.a

Chemia, fizyka

Ewa Banach

Matematyka

Ewa Banach
Kazimierz Stancel 5.c

Małgorzata Witkowska 6.a
Anna Zaniewska 4.d

Zajęcia komputerowe, informatyka

Iwona Haryńska 5.b
Katarzyna Jankowska
Joanna Popielarczyk 4.b

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Jakub Haryński
Aleksandra Różalska
Adam Torbicz 4.a
Katarzyna Zapolska 5.a

Zajęcia techniczne, technika

Anna Zaniewska 4.d

 Doradztwo zawodowe

Agnieszka Skórowska

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Sławomir Drobot


Nauczyciele świetlicy

Marta Chalastra
Katarzyna Ciekot
Anetta Ciucias
Magdalena Kruszewska
Justyna Maśnik
Katarzyna Ziółkowska

Ogłoszenia...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZK.
19.06. (środa)

kl. 7-8 godz. 08:30
kl. 5-6 godz. 10:30
kl. 3-4 godz. 12:00
kl. 0-2 godz. 13:30


Certyfikaty...

Wakacje za...

2 dni
Copyright