RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
Sekretarz: Pan Piotr Urbański
Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Członkowie:

Nr konta: 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...

Zdjęcia klasowe


08.10.2018 r.

Certyfikaty...

Wakacje za...

271 dni
Copyright