EKSPERYMENT W MATEMATYCE

Eksperyment w Matematyce

flaga UE

Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Projekt wdrażany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo - technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo - technicznego.

Efekty realizacji projektu:

 • doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,
 • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 szkołach podstawowych na poziomie edukacji w klasach I-III.

Rekrutacja nauczycieli: 1 grudnia 2020 r. - 28.02.2021 r.
Rekrutacja uczniów: 1 grudnia 2020 r. - 28.02.2021 r.

Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

dokument pdf Regulamin rekrutacji

dokument pdf Formularz rekrutacyjny

eksperyment w matematyce 

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Wakacje za...

200 dni
Dane teleadresowe...
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
 •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
 • sekretariat tel. 55 625 86 01
 • e-mail sp15@elblag.eu
 • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright