KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Załącznik nr 9
Do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania
Danych Osobowych i Informacji

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu przy ul. Modlińskiej 39, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez Dyrektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;

5. Podanie danych jest:

  • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

Inspektor Ochrony Danych: imię i nazwisko IOD Artur Gronek
Dane kontaktowe: 55 625 68 08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: imię i nazwisko zastępcy Maria Drezner
Dane kontaktowe: 55 625 68 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Wakacje za...

25 dni
Dane teleadresowe...
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
  •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
  • sekretariat tel. 55 625 86 01
  • e-mail sp15@elblag.eu
  • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright