KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor

Marzanna Czerepko

Wicedyrektor

Marzena Szlitter

Kierownik świetlicy

Małgorzata Głuch


Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

0.a Julia Tacka-Narojczyk, Aleksandra Wiśniewska
1.a Ewa Kubica
1.b Agnieszka Krefft
1.c Agnieszka Pepłowska
2.a Elwira Binko
2.b Martyna Stanik
2.c Anna Dalidowicz
3.a Anna Małecka
3.b Małgorzata Kotuła-Szilling


II etap kształcenia

religiaReligia 

Ołeksandra Bednarz
Dagmara Sikut
ks. Szymon Kula


język polski Język polski

Marta Korszańska-Wika (wych. 4.c)
Marta Makowska
Martyna Sowijak (wych. 4.a)
Małgorzata Warecha


język angielski Język angielski

Barbara Kosiacka (wych. 4.b)
Agnieszka Krefft
Małgorzata Mancewicz
Karolina Zaskiewicz (wych. 8.c)


język niemiecki Język niemiecki

Joanna Popielarczyk (wych. 8.b)


Muzyka Muzyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska


plastyka Plastyka

Elżbieta Wnęk-Cieszkowska


historia Historia

Marta Korszańska-Wika (wych. 4.c)
Sebastian Ulenberg (wych. 6.a)


Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie

Sebastian Ulenberg (wych. 6.a)
Konrad Wasilewski


geografia Geografia

Martyna Stanik (wych. 6.b)


przyroda Przyroda

Maria Adamowska
Katarzyna Ciekot


biologiaBiologia

Maria Adamowska
Katarzyna Ciekot


chemia Chemia

Ewa Banach (wych. 7.a)


fizyka Fizyka

Ewa Banach (wych. 7.a)


matematyka Matematyka

Ewa Banach (wych. 7.a)
Kazimierz Stancel (wych. 5.c)
Małgorzata Witkowska (wych. 5.b)
Anna Zaniewska (wych. 8.d)


Zajęcia komputerowe, informatyka Zajęcia komputerowe, informatyka

Iwona Haryńska (wych. 5.a)
Joanna Popielarczyk (wych. 8.b)


Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Iwona Haryńska (wych. 5.a)
Jakub Haryński
Adam Torbicz (wych. 8.a)


Gimnastka korekcyjnaGimnastyka korekcyjna

 Małgorzata Witkowska (wych. 5.b)


Zajęcia techniczneZajęcia techniczne, technika

Anna Zaniewska (wych. 8.d)


doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe

Sławomir Drobot


edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa

 Sławomir Drobot


Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie

Maria Adamowska


świetlica Nauczyciele świetlicy

Katarzyna Ciekot
Marta Makowska
Małgorzata Mancewicz
Justyna Maśnik
Julia Tacka-Narojczyk


pedagog Pedagog

Jolanta Pawłowska


psycholog Psycholog

Marzena Szlitter


logopeda Logopeda

Marta Makowska


pielęgniarka Pielęgniarka

Renata Bojaruniec


Biblioteka Bibliotekarz

Lucyna Licznerska

Ogłoszenia

Zebrania z rodzicami

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Wakacje za...

17 dni
Dane teleadresowe...
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
  •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
  • sekretariat tel. 55 625 86 01
  • e-mail sp15@elblag.eu
  • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright