REKRUTACJA 2018-19

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Edukacyjnej www.eped.pl

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły wydrukowany i wypełniony wniosek.

Pliki do pobrania:

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Terminy rekrutacji do klas 1

Zasady rekrutacji do klas 1

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy 2-8

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Wakacje za...

240 dni
Copyright