DOKUMENTY SZKOLNE

 Statut

PROGRAMY:

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

REGULAMINY:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

Instrukcja składowania sprzętu sportowego

 Regulamin placu zabaw

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek

WNIOSKI:

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą

INNE:

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...

Zdjęcia klasowe


08.10.2018 r.

Certyfikaty...

Wakacje za...

271 dni
Copyright