DOKUMENTY SZKOLNE


  STATUT SZKOŁY


Programy

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła


Regulaminy

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

 Regulamin korzystania z placu zabaw

Instrukcja składowania sprzętu sportowego

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek


Wnioski

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego


Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą


Inne

 Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...


25.09.19 kl. 8. godz. 16:3025.09.19
Zdjęcia klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

119 dni
Copyright