DOKUMENTY SZKOLNE


  STATUT SZKOŁY


PROGRAMY:

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła


REGULAMINY:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

Instrukcja składowania sprzętu sportowego

 Regulamin placu zabaw

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek


WNIOSKI:

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego


OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą


INNE:

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...


27.03. godz. 16:30 kl. 4-8
28.03. godz. 16:30 kl. 0-3

Certyfikaty...

Wakacje za...

86 dni
Copyright