DOKUMENTY SZKOLNE


  STATUT SZKOŁY


Programy

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła


Regulaminy

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

 Regulamin korzystania z placu zabaw

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek


Wnioski

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego


Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą


Inne

 Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...

Dzień Babci i Dziadka

Nie zapomnij...
21-22 stycznia

Certyfikaty...

Wakacje za...

156 dni
Copyright