ŚWIETLICA

Kierownik Grażyna Nowacka

Nauczyciele

Katarzyna Ciekot
Anetta Ciucias
Magdalena Kruszewska
Anna Miśkiewicz
Grażyna Słodownik
Agata Syryjczyk
Adam Torbicz
Katarzyna Ziółkowska

Wewnętrzny regulamin świetlicy

Harmonogram wydawania obiadów

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Programy, w których uczestniczy świetlica:

„Owoce w szkole"

Uczestnictwo uczniów z klas 1-7 w realizacji programu jest za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/dziecka. Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie u dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu, będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.

„Mleko z klasą”

Uczestnictwo uczniów z klas 0-7 w realizacji programu jest dobrowolne na podstawie list zgłoszonych przez wychowawców klas. Celem programu jest wyrobienie nawyku picia mleka przez dzieci z korzyścią dla ich zdrowia. W ramach programu każdy uczeń w szkole otrzymuje bezpłatnie 3 razy w tygodniu białe mleko w kartoniku (250 ml) ze słomką.

„Napełniamy talerzyk”

Uczestnictwo w programie ma na celu walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce i uświadomienie społeczeństwu, że ten problem istnieje. Dzięki pozyskaniu żywności z Banku Żywności w Olsztynie, obiady przygotowywane w stołówce szkolnej zostaną wzbogacone, a w okresie zimowym w stołówce szkolnej dla potrzebujących uczniów kolejny rok prowadzona będzie akcja „Szklanka mleka”.

Odwiedź nas na Facebook-u wejdź...

Procedura postępowania, gdy opiekun nie zgłasza się po dziecko zobacz...

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

150 dni
Copyright