ŚWIETLICA

Kierownik Grażyna Nowacka

Nauczyciele

 • Katarzyna Ciekot
 • Anetta Ciucias
 • Magdalena Kruszewska
 • Anna Miśkiewicz
 • Grażyna Słodownik
 • Agata Syryjczyk
 • Adam Torbicz
 • Katarzyna Ziółkowska

Wewnętrzny regulamin świetlicy

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Programy, w których uczestniczy świetlica:

 • „Owoce w szkole"

Uczestnictwo uczniów z klas 1-7 w realizacji programu jest za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/dziecka. Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie u dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu, będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.

 • „Mleko z klasą”

Uczestnictwo uczniów z klas 0-7 w realizacji programu jest dobrowolne na podstawie list zgłoszonych przez wychowawców klas. Celem programu jest wyrobienie nawyku picia mleka przez dzieci z korzyścią dla ich zdrowia. W ramach programu każdy uczeń w szkole otrzymuje bezpłatnie 3 razy w tygodniu białe mleko w kartoniku (250 ml) ze słomką.

 • „Napełniamy talerzyk”

Uczestnictwo w programie ma na celu walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce i uświadomienie społeczeństwu, że ten problem istnieje. Dzięki pozyskaniu żywności z Banku Żywności w Olsztynie, obiady przygotowywane w stołówce szkolnej zostaną wzbogacone, a w okresie zimowym w stołówce szkolnej dla potrzebujących uczniów kolejny rok prowadzona będzie akcja „Szklanka mleka”.

Odwiedź nas na Facebook-u

Procedura postępowania, gdy opiekun nie zgłasza się po dziecko

Ogłoszenia...

Zdjęcia klasowe


27.09.2017

Certyfikaty...

Wakacje za...

240 dni
Copyright