ŚWIETLICA

Kierownik Grażyna Nowacka

poniedziałki 10:00 - 15:00
wtorki 08:15 - 14:15
środy 11:30 - 16:30
czwartki 08:00 - 13:00
piątki 09:15 - 14:15

Nauczyciele

Katarzyna Ciekot
Anetta Ciucias
Magdalena Kruszewska
Anna Miśkiewicz
Grażyna Słodownik
Agata Syryjczyk
Adam Torbicz
Katarzyna Ziółkowska

Wewnętrzny regulamin świetlicy

Harmonogram wydawania obiadów

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Programy, w których uczestniczy świetlica:

„Owoce w szkole"

Uczestnictwo uczniów z klas 1-7 w realizacji programu jest za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/dziecka. Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie u dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu, będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.

„Mleko z klasą”

Uczestnictwo uczniów z klas 0-7 w realizacji programu jest dobrowolne na podstawie list zgłoszonych przez wychowawców klas. Celem programu jest wyrobienie nawyku picia mleka przez dzieci z korzyścią dla ich zdrowia. W ramach programu każdy uczeń w szkole otrzymuje bezpłatnie 3 razy w tygodniu białe mleko w kartoniku (250 ml) ze słomką.

„Napełniamy talerzyk”

Uczestnictwo w programie ma na celu walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce i uświadomienie społeczeństwu, że ten problem istnieje. Dzięki pozyskaniu żywności z Banku Żywności w Olsztynie, obiady przygotowywane w stołówce szkolnej zostaną wzbogacone, a w okresie zimowym w stołówce szkolnej dla potrzebujących uczniów kolejny rok prowadzona będzie akcja „Szklanka mleka”.

Odwiedź nas na Facebook-u wejdź...

Procedura postępowania, gdy opiekun nie zgłasza się po dziecko zobacz...

Ogłoszenia...


PÓŁKOLONIE

Certyfikaty...

Wakacje za...

57 dni
Copyright