ŚWIETLICA

Kierownik Grażyna Nowacka

Nauczyciele

  • Katarzyna Ciekot
  • Magdalena Kruszewska
  • Anna Małecka
  • Grażyna Słodownik
  • Adam Torbicz
  • Elżbieta Wnęk-Cieszkowska
  • Katarzyna Ziółkowska

Wewnętrzny regulamin świetlicy

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Programy, w których uczestniczy świetlica:

  • „Owoce w szkole"

Uczestnictwo uczniów z klas 1-6 w realizacji programu jest za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych/dziecka. Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie u dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu, będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.

  • „Mleko z klasą”

Uczestnictwo uczniów z klas 0-6 w realizacji programu jest dobrowolne na podstawie list zgłoszonych przez wychowawców klas. Celem programu jest wyrobienie nawyku picia mleka przez dzieci z korzyścią dla ich zdrowia. W ramach programu każdy uczeń w szkole otrzymuje bezpłatnie 3 razy w tygodniu białe mleko w kartoniku (250 ml.) ze słomką.

  • „Napełniamy talerzyk”

Uczestnictwo w programie ma na celu walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce i uświadomienie społeczeństwu, że ten problem istnieje. Dzięki pozyskaniu żywności z Banku Żywności w Olsztynie, obiady przygotowywane w stołówce szkolnej zostaną wzbogacone, a w okresie zimowym w stołówce szkolnej dla potrzebujących uczniów kolejny rok prowadzona będzie akcja „Szklanka mleka”.

Odwiedź nas na Facebook-u

Procedura postępowania, gdy opiekun nie zgłasza się po dziecko

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

181 dni
Copyright